Wtorek, 25 czerwca 2024

Prawo pracy – co to jest i dlaczego jest takie ważne?

2 września 2022

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna posiadać wiedzę z zakresu prawa pracy. Dotyczy to zarówno małych firm, które zatrudniają kilku czy kilkunastu pracowników, jak i dużych biznesów. Dzięki temu, że stosunki między pracodawcą a pracownikami są regulowane prawem, obie strony umowy czerpią z niej korzyści, jednocześnie mając zapewnioną ochronę przed nadużyciami. Czym jest prawo pracy i dlaczego można powiedzieć, że leży u podstaw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa?

Prawo pracy - co to takiego? 

Najprościej rzecz ujmując prawo pracy to szereg przepisów decydujących o obowiązkach oraz prawach pracodawcy i pracowników. Jego przedmiotem jest praca świadczona na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny i osobisty w zamian za określone wynagrodzenie. Wiele osób myśli, że prawo pracy jest tym samym co Kodeks pracy, jednak należy rozróżnić te dwa pojęcia. W zakres prawa pracy wchodzą bowiem przepisy znajdujące się nie tylko we wspomnianym Kodeksie, ale również w innych ustawach, rozporządzeniach unijnych, aktach wykonawczych, układach i porozumieniach zbiorowych czy zakładowych regulaminach i statutach. Prawo pracy oparte jest także na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z której to wynikają jego najważniejsze zasady. Jak to bywa w wypadku przepisów prawnych, zrozumienie wszystkich jego aspektów nie jest łatwe. Wymaga aktualnej wiedzy i umiejętności prawidłowej interpretacji zapisów z uwzględnieniem konkretnych sytuacji. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem często okazuje się szkolenie prawo pracy, które pomaga w praktyce stosować rozmaite regulacje prawne.

Podstawowe funkcje prawa pracy

Każdy, kto zatrudnia pracowników, pracuje dla kogoś lub należy do osób samozatrudnionych, niemal codziennie styka się z prawem pracy, nawet sobie tego nie uświadamiając. Ta szczególna gałąź prawa spełnia niezwykle ważną rolę. Podstawowe cele prawa pracy wynikają z głównych funkcji, jakie pełni ono w naszym kraju. Zaliczamy do nich:

  • funkcję ochronną,
  • funkcję organizatorską,
  • funkcję ireniczną,
  • funkcję rozdzielczą.

Prawo pracy chroni interesy zawodowe i społeczne pracowników, służy zachowaniu prawidłowego przebiegu pracy i jej efektywności, a także pomaga unikać konfliktów społecznych w miejscu pracy. Normy prawne spełniające powyższe funkcje dotyczą między innymi rozkładu czasu pracy, ustalania wynagrodzeń, stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywania wypowiedzeń czy równości płci w środowisku pracowniczym. 

Szkolenie prawo pracy - kto może z niego skorzystać?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z prawa pracy. Łamanie ich niesie za sobą poważne konsekwencje. To zatem bardzo istotne, by dobrze je znać i rozumieć. Chcąc ułatwić przedsiębiorcom to zadanie, grupa Most Wanted przygotowała szereg szkoleń pomagających zgłębić najważniejsze przepisy prawne mające zastosowanie w środowisku pracy. Wszyscy wykładowcy posiadają wysokie kompetencje, które mogą potwierdzić uczestnicy prawie 2500 szkoleń przeprowadzonych przez Most Wanted na terenie całej Polski oraz kilku innych krajów. Z profesjonalnych kursów mogą skorzystać nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również inne osoby zajmujące w firmie stanowiska kierownicze. Wiedza z zakresu prawa pracy przyda się także doradcom, managerom i pracownikom obsługi kadrowej. Jeżeli firma zdecyduje się na takie szkolenie, prawo pracy przestanie być zawiłym zbiorem przepisów. Fachowa wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas kursu niewątpliwie pomogą w codziennym prowadzeniu biznesu i przyczynią się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.